Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Boetebon

 1. Deze voorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op de relatie tussen De Boetebon Card en de houder van een De Boetebon Card. Door online bestelling of in ontvangst name bij een uitgiftepunt aanvaardt de houder van een De Boetebon Card de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd.
 2. Een Boetebon Card blijft eigendom van Closed Loop B.V. tot het moment dat het kaartsaldo 0,00 euro bedraagt. Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van een Boetebon Card is voor risico van de houder. Indien de magneetstrip van een Boetebon Card onbruikbaar is geworden kunnen via internet wel aankopen worden gedaan op http://www.boetebon.nl
 3. Indien een poging wordt gedaan te frauderen met een Boetebon Card, daaronder mede te verstaan het proberen te kraken van de internet code, heeft CL het recht het saldo van die Boetebon Card op nul te stellen.
 4. Een Boetebon Card is niet persoonlijk en kan dus worden doorgegeven. De houder is verplicht de Gebruiksvoorwaarden op te leggen aan een opvolgend houder.
 5. Houders van een Boetebon Card met klachten kunnen contact opnemen met de klantenservice van Closed Loop. De contactgegevens en de klachtenprocedure worden vermeld op http://www.boetebon.nl
 6. De Boetebon Card is uitsluitend een elektronisch betaalmiddel. De Boetebon is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de houder van De Boetebon Card en de partij bij wie de houder De Boetebon Card gebruikt als betaalmiddel.
 7. Het aanvangssaldo op een De Boetebon Card bedraagt maximaal € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Het aanvangssaldo is te raadplegen op http://www.boetebon.nl en strekt behoudens tegenbewijs door middel van de originele kassabon van het uitgiftepunt tot bewijs daarvan. Iedere aanspraak op correctie van het aanvangssaldo vervalt na ommekomst van een maand na de datum op de originele kassabon.
 8. Een Boetebon Card is beperkt als betaalmiddel te gebruiken vanaf het moment van activeren. De Boetebon Card wordt geactiveerd op het moment van aankoop. De giftcard vervalt na een periode van 24 maanden gerekend vanaf het moment van activeren.
 9. De boetes aan het CJIB en de gemeente die betaald worden met de Boetebon op http://www.boetebon.nl,  dienen minimaal 7 dagen vóór de uiterlijke betaaltermijn betaald te worden. Boetebon is niet aansprakelijk voor te laat betaalde bekeuringen.
 10. De Boetebon Card kan uit veiligheidsoverwegingen worden geblokkeerd. Op verzoek van de houder kan de kaart worden geheractiveerd tegen een vergoeding.
 11. De te volgen procedures en de actuele vergoedingen voor het aanhouden van het account, heractiveren en uitbetalen zijn vermeld op http://www.boetebon.nl
 12. Houder verplicht zich te allen tijde aan de (geldende) verkeersregels te houden. De Boetebon geldt niet als vrijwaring en betaalmiddel om de verkeersregels te negeren/overtreden en dient uitsluitend als betaalmiddel voor een reeds gemaakte lichte verkeersovertreding zonder letsel als gevolg.
 13. De Boetebon geldt als betaalmiddel voor Mulder verdragingen en gemeente (parkeer) boetes.  Dit zijn uitsluitend lichte verkeersovertredingen zonder letsel tot gevolg.
 14. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening op deze website. Alles over onze privacy-statement treft u op  http://www.boetebon.nl/privacy-statement
 15. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. De Boetebon is gevestigd te Beinsdorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr:KvK 64512266